blog-image

Արձանագրություն թիվ 5 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի ծնողական խորհրդի արտահերթ նիստի

Արտահերթ նիստին ներկա էին ծնողական խորհրդի 16 անդամներից 12-ը։Օրակարգում առկա էին երկու հարց՝ ԼԽՈՒԵ հատուկ կրթահամալիրի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համար հավակնորդների կողմիցհաստատության զարգացման ծրագրերի ներկայացում2․ Ծնողական խորհրդի կողմից փակ…

READ MORE

blog-image

Արձանագրություն թիվ 5 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի մանկավարժական խորհրդի արտահերթ նիստի

Արտահերթ նիստին ներկա էին մանկավարժական խորհրդի 50 անդամներից 49-ը։Օրակարգում առկա էին երկու հարց՝ ԼԽՈՒԵ հատուկ կրթահամալիրի տնօրենի պաշտոնի թափուր տեղի համարհավակնորդների կողմից հաստատության զարգացման ծրագրերի ներկայացում2․ Մանկավարժական խորհրդի կողմից փակ…

READ MORE

blog-image

Մրցույթի հայտարարություն

«Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար      ՀՀ կառավարության 2010թ․ մարտի 4-ի № 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության /նշանակման/ …

READ MORE

blog-image

Արձանագրություն թիվ 4 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի ծնողական խորհրդի արտահերթ նիստի

Արտահերթ  նիստին   ներկա  էին  ծնողական  խորհրդի 16  անդամներից 13-ը։                      Օրակարգում առկա էին երկու հարց՝ ԼԽՈՒԵ  հատուկ  կրթահամալիրի  տնօրենի  պաշտոնի  թափուր  տեղի համար  հավակնորդների  կողմից հաստատության  զարգացման   ծրագրերի ներկայացում     2․…

READ MORE

blog-image

Արձանագրություն թիվ 3 ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի մանկավարժական խորհրդի արտահերթ նիստի

Արտահերթ  նիստին   ներկա  էին  մանկավարժական  խորհրդի  51  անդամներից 49-ը։                      Օրակարգում առկա էին երկու հարց՝ ԼԽՈՒԵ  հատուկ  կրթահամալիրի  տնօրենի  պաշտոնի  թափուր  տեղի համար  հավակնորդների  կողմից հաստատության  զարգացման   ծրագրերի ներկայացում     …

READ MORE

blog-image

Ծանուցում. ՀՀ ԿԳՄՍՆ «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ

     Հաստատության տնօրենի թափուր տեղի հարգելի հավակնորդներ, ՀՀ կառավարության 2010թ․ մարտի 4-ի  N319-Ն որոշման 13․2-րդ կետի համաձայն, ծանուցում ենք Ձեզ, որ ս/թ նոյեմբերի 18-ին, ժամը՝ 14։20-ից տեղի կունենա հանդիպում կրթահամալիրի…

READ MORE

blog-image

Մրցույթի հայտարարություն «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010թ․ մարտի 4-ի № 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթականուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության /նշանակման/ կարգի 2.1 կետի համաձայն «Երևանի լսողությանխանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը հայտարարում է…

READ MORE

blog-image

ՀՀ ԿԳՄՍՆ <<Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր>> ՊՈԱԿ

Ծանուցում Հաստատության տնօրենի թափուր տեղի հարգելիհավակնորդներ, ՀՀ կառավարության 2010թ․ մարտի 4-իN319-Ն որոշման 13․2-րդ կետի համաձայն, ծանուցումենք Ձեզ, որ ս/թ հոկտեմբերի 19-ին, ժամը՝ 14։20-իցտեղի կունենա հանդիպում կրթահամալիրիմանկավարժական և ծնողական խորհուրդների հետ։…

READ MORE

blog-image

Մրցույթի հայտարարություն «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

ՀՀ կառավարության 2010թ․ մարտի 4-ի № 319-Ն որոշմամբ հաստատված՝ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության /նշանակման/ կարգի 2.1 կետի համաձայն «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի կառավարման խորհուրդը…

READ MORE

blog-image

Մեկնարկել է «Լսողության խանգարումներ ունեցող երիտասարդների շրջանում առողջ ապրելակերպի խթանում» ծրագիրը

Կարևորելով չլսող երիտասարդների իրազեկումն ապահովելու անհրաժեշտությունը՝ ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, «Զարգացում եւ համագործակցություն» հիմնադրամը, «Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի հետ համատեղ իրականացնում է «Լսողության…

READ MORE

Proudly powered by WordPress | Theme: Spiko by Spicethemes