Երևանի լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ կրթահամալիրը գործում է դեռևս 1959 թվականից Նորքի այգիներ 193 հասցեում:

Կրթահամալիրում սովորում են լսողության ֆունկցիայի խոր և ծանր խանգարումներ ունեցող 5-18 տարեկան 120  երեխաներ՝ ՀՀ տարբեր մարզերից,  ԼՂՀ-ից  և Վրաստանից:

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 14.08.2009 թվականի 714-Ա/Ք հրամանի հիման վրա տրված լիցենզիաների համաձայն կրթահամալիրն իրավունք ունի մինչև 300 սովորողների համար իրականացնելու հետևյալ կրթական ծրագրերը.

  • Նախադպրոցական կրթական ծրագիր  /լիցենզիա № 0615    08.07.2019թ /
  • Տարրական ընդհանուր  /լիցենզիա № 0008 14.08.2009/
  • Հիմնական ընդհանուր   /լիցենզիա № 0008 14.08.2009/
  • Միջնակարգ /լրիվ/ընդհանուր  /լիցենզիա № 0008 14.08.2009/
  • Կրթահամալիրը ունի նախադպրոցական խումբ, որտեղ  սովորում են 3-5 տարեկան թվով 6 լսողության ծանր և խոր խանգարում ունեցող փոքրիկներ:  Նրանք իրենց  առօրյան անցկացնում են  վառ գույներով, գեղեցիկ կահավորված դասասենյակում և  խաղասենյակում, իսկ ցերեկային  քնի ժամը վայելում են հարմարավետ ննջասենյակում: Նախադպրոցական խմբում կրթությունը իրականացվում է  լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ հանրակրթական հաստատության ուսումնական պլանով:
  • Տարրական դպրոցում՝ 1-ից 4-րդ դասարաններում, սովորում են ընդհանուր թվով  37 աշակերտ:

Տարրական դասարաններում  կրթությունը իրականացվում է լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ հանրակրթական հաստատության ուսումնական պլանով:  Իրենց ուսումնառության 4 տարիների ընթացքում հանրակրթական հիմնական առարկաներից զատ ուսումնասիրում են «Ռիթմիկա», «Առարկագործնական ուսուցում», «Խոսքի զարգացում» առարկաներ: Ինչպես նաև յուրաքանչյուր աշակերտի համար նախատեսված է զարգացնող հատուկ մանկավարժական անհատական պարապմունքներ:

  • Միջին դպրոցում՝ 5-9 դասարաններում, սովորում են ընդհանուր թվով 54 աշակերտներ:

Միջին դպրոցում կրթությունը իրականացվում է լսողության խանգարումներ ունեցող երեխաների հատուկ հանրակրթական հաստատության ուսումնական պլանով:Կրթահամալիրում  ուսուցումը կազմակերպվում է   երկլեզու (խոսքաժեստային) ուսուցման մեթոդով՝ որպես լսողության խանգարում ունեցող երեխաների  բառային խոսքի զարգացման և գիտելիքի յուրացման հեշտացման միջոց:

  • Միջնակարգ կրթության  վերջին աստիճանը՝ ավագ դպրոցը, տալիս է արհեստագործական նախամասնագիտական կրթություն /կոշկակարություն, ոճաբանություն (վարսահարդարում, դիմահարդարում-մատնահարդարում), ոսկերչություն, կիրառական արվեստ, հգուստի մոդելավորում ինչպես նաև 3D մոդելավորում/առարկաներ:

Ավագ դպրոցում՝ 10-12 դասարաններում, սովորում են  29 աշակերտ: Նրանց կրթությունը իրականացվում է ավագ դպրոցի արհեստագործական հոսքի ուսումնական պլանով:

Նպատակաուղղված աշխատանքներ են կատարվում աշակերտների ֆիզիկական,  բարոյական, գեղագիտական, հայրենասիրական և աշխատանքային դաստիարակության ուղղությամբ: Այդ նպատակով կազմակերպվում են միջոցառումներ, խաղեր, զրույցներ, հանդիպումներ, այցելություններ տարբեր մշակութային օջախներ։